Register Therapeut

Doordat ik een diploma van een erkende HBO opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut heb en voldoe aan de eisen zoals gesteld door de St.RBCZ mag ik de titel Registertherapeut BCZ voeren. Dat is een beschermde titel.

Therapeuten die deze titel voeren zijn:

  • opgeleid op HBO- niveau
  • volgen regelmatig nascholing
  • zijn zelfstandig werkend therapeut
  • werken multidisciplinair
  • vallen onder het TCZ- tuchtrecht
  • zijn in het bezit van een AGB- code (voor de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar)

Door te voldoen aan deze eisen kan ik u een kwaliteitskeurmerk bieden.